คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

 

   1. เด็กหญิงน้ำฟ้าสรุปผลการทดลองว่า  A ทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารส่งต่อให้ B

       เพื่อทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารต่อไป   Aและ B หมายถึงสิ่งใด
         A ราก B ลำต้น    
         A ลำต้น B ราก
         A ราก B ใบ
         A ราก B ดอก

   2. รากของพืชทำหน้าที่หลักอะไร
        ยึดลำต้น สร้างอาหาร
        ดูดน้ำและธาตุอาหาร ยึดลำต้น
        ดูดน้ำและธาตุอาหาร หายใจ
        ดูดน้ำและธาตุอาหาร สร้างอาหาร

   3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลำต้น
       ช่วยชูกิ่งก้านและใบ
       ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร
       ลำเลียงอาหาร
       หายใจ

   4. ส้มจุกทดลองจุ่มรากของต้นกระสังลงในน้ำหมึกแดงแช่ทิ้งไว้ 30 นาที

       เมื่อผ่าลำต้นตามแนวยาว   จะสังเกตเห็นสิ่งใด
       เห็นสีแดงเป็นจุด ๆ
       เห็นสีแดงเป็นเส้น
       เห็นสีแดงเป็นกลุ่ม ๆ
       ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง

   5. การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารในพืชเป็นไปในลักษณะใด
       จากใบไปสู่ราก
       จากรากไปสู่ใบ
       จากใบไปสู่ลำต้น
       จากลำต้นไปสู่ราก

   6. พืชคายน้ำทางใด
       ปากใบ
       ราก
       ลำต้น
       ดอก

   7. ข้อใดต่างจากพวก
       มันเทศ
       มันสำปะหลัง
       มันแกว
       มันฝรั่ง

   8. เด็กหญิงเพียงฟ้า สรุปผังความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของพืชว่า

       หน้าที่หลักของ X คือ สร้างอาหาร คายน้ำ และ หายใจ  X หมายถึงโครงสร้างใดของพืช
       ราก
       ลำต้น
       ใบ
       ดอก

   9. หนามของต้นกระบองเพชรคืออะไร
       ใบที่เปลี่ยนรูปไปเพื่อลดการคายน้ำ
       ใบที่เปลี่ยนรูปไปเพื่อใช้ป้องกันตัว
       ใบที่เปลี่ยนรูปไปเพื่อช่วยหายใจ
       ลำต้นที่เปลี่ยนรูปเพื่อช่วยป้องกันตัว

  10. ข้อใดกล่าวผิด
       ใบเปรียบเสมือนห้องครัวในบ้าน
       รากกล้วยไม้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
       เผือกคือรากสะสมอาหาร
       พืชคายน้ำทางปากใบ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: